دوره رایگان- بخش هایی از فرآیندهای لجستیک بین الملل

تومان

سرفصل های این دوره آموزشی:

  • چگونگی حال خوب مداوم یک انسان خردمند با تکیه بر چرخه زندگی
  • اتصال چرخه زندگی به انتخاب هوشمندانه شغل مورد علاقه و آینده دار
  • اهمیت و جایگاه لجستیک بین الملل در دنیای امروز
  • پاسخ به برخی سوالات فنی حضار
  • معرفی دوره کوتاه مدت اتاق بازرگانی ایران و سوئد