سرکار خانم فهیمه سرناز

فعالیت ها و توانمندی های مدیرعامل موسسه ثروت پاک آفرینان سما :
  • دوره از خودشناسی تا خودسازی
  • دوره NLP (برنامه ریزی عصبی-کلامی)
  • دوره آموزش کوچینگ
  • دوره مددیاری
  • دوره پولسازی به روش جف بیزوس
  • دوره Body & Mind (طب ذهن و بدن)
  • دوره چهار ثروت (سلامتی-معنویت-خوشبختی-موفقیت)