جناب آقای عباس سرناز

مهندس عباس سرناز
 دوره ها و کارگاه های گذرانده شده و مدارج کسب شده:
  • دوره بین المللی FIATA
  • دوره IRU در اتاق بازرگانی
  • دوره قوانین و مقررات امور گمرک و ترخیص کالا
  • دوره مدیریت فروش کار و کسب و در یکسال و آمادگی TAP
  • دوره PMS Personal management system از آکادمی BRS
  • دوره مدیریت خرید و سفارشات خارجی ، بیمه حمل و نقل
  • دوره تکنسین NLP (برنامه ریزی عصبی-کلامی) در سال 2012 از فرانسه
  • دوره تکنسین مهندسی NLP (برنامه ریزی عصبی-کلامی) در سال 2019 از فرانسه
  • دوره های اصول و فنون مذاکره